Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Posti Oy
Myynti- ja asiakaspalvelu, Online-kanavat
Postiosoite
PL 7
00011 POSTI
Käyntiosoite
Postintaival 7 00230 Helsinki
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Posti Oy/Asiakaspalvelu
Sähköposti: asiakaspalvelu@posti.com

3. Rekisterin nimi

Posti Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia Posti Oy:n kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä Posti Oy:lle luovuttaneista luonnollisista henkilöistä.

Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri saattaa sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevaa tietoa.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden toimittamiseen.

Asiakkuuden hoitamiseen kuten:

 • tunnistamiseen asiakasnumeron perusteella
 • myyntiin ja markkinointiin
 • asiakastiedotteiden lähettämiseen
 • asiakassuhteen hallintaan ja muuhun hoitamiseen.

Posti Oy:n liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten

 • palveluprosessien toteuttamiseen
 • laskutukseen
 • raportointiin
 • postin ohjaustietona

Posti Oy:n toimintojen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

Posti Oy:n palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.

Lisäksi asiakkaan suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää Posti Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä automaattisten järjestelmien kuten sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä lähetettävään markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Postiin asiakkaan itse antamat tiedot (pakolliset tummennettu):

 • Etunimi ja sukunimi
 • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä maatieto
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan suoramarkkinointia koskevat valinnat
 • Muut palveluiden edellyttämät tiedot

Asiakkaalla, joka on rekisteröitynyt Postin verkkopalveluun, on verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä, muuttaa ja poistaa itse antamiaan tietoja.

Asiakkuudesta syntyvät tiedot yllä olevien lisäksi:

 • Tilaushistoria
 • Kampanjatunnukset
 • Asiakkuuden alkamispäivä
 • Asiakkuuden laji

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Posti Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat solmineet Postin kanssa sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Kaikkia Postin henkilöasiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

B. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tunnistaminen

Asiakas tunnistetaan tietohallintajärjestelmissä asiakasnumeron perusteella, verkkopalvelussa Postin tunnuksilla tai verkkopankkitunnuksilla.

Jos asiakkaalla on useampia asiakasnumeroita, Posti voi yhdistää saman henkilön eri asiakasnumerot ja niiden sisältämän tiedon yhdelle asiakasnumerolle. Toiminnosta ilmoitetaan asiakkaalle.